09 julio 2010

El II Consell Ciutadà reflexiona entorn dels temps amb valor social afegit: temps per aprendre i educar, temps per participar en la vida col·lectiva

Fampa Cornella de Llobregat
fampacornella@gmail.com
fampacornella.blogspot.com

El II Consell Ciutadà reflexiona entorn dels temps amb valor social afegit: temps per aprendre i educar, temps per participar en la vida col·lectiva

El II Consell Ciutadà sobre els Usos i la Gestió dels Temps celebrat el 15 de juny, a la Casa del Mar de Barcelona, dóna continuïtat a la constitució del I Consell Ciutadà celebrat el 2009. Amb l'objectiu de revisar el Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana i generar noves propostes d'acord amb la realitat social, van participar-hi entitats de l'àmbit social, administracions, sindicats, i consells de la Generalitat.


Enguany, el II Consell Ciutadà s'ha centrat en l'eix 4 del Pla estratègic, "Temps amb valor social afegit: temps per aprendre i educar i temps per participar en la vida col·lectiva". Alhora, posa de manifest la necessitat de promoure un pacte social entre famílies, escoles i comunitat per fomentar el temps de qualitat dels infants.

Amb l'objectiu de fomentar el debat i aprofundir en les diverses línies estratègiques de l'eix 4 del Pla estratègic es van organitzar tres tallers participatius en correlació amb les línies estratègiques de l'eix: 1. Promoure el temps de formació al llarg de tota la vida; 2. Garantir la qualitat i la quantitat del temps dels i amb els infants; 3. Enfortir els espais de participació i adaptar la participació als nous usos dels temps.

En el tallers sobre formació al llarg de la vida i de temps dels infants es va emfatitzar la necessitat de fomentar la flexibilitat horària en l'àmbit laboral amb l'objectiu que les persones treballadores puguin accedir a formació i afavorir la disponibilitat de més temps per compartir i gaudir en família.

Les persones participants van fer propostes en relació amb l'adequació dels horaris laborals als escolars, fomentar la realització d'activitats de lleure en família i per als infants en cap de setmana, o bé donar suport a les xarxes comunitàries adaptant-les a les noves necessitats.

El taller dedicat al temps per participar en la vida col·lectiva va girar entorn de dues demandes principals: en primer lloc, l'apropament dels processos de participació en els espais de vida quotidiana i, en segon terme, la diversificació dels canals de participació en les noves demandes i necessitats de la societat.

Les propostes recollides en el II Consell Ciutadà, així com les recomanacions sorgides als consells territorials realitzats a les diferents demarcacions, es trametran als departaments de la Generalitat amb l'objectiu que valorin la seva futura implementació en el Pla estratègic, fent possible l'adequació del document a les necessitats de la ciutadania.

No hay comentarios:

Publicar un comentario