10 septiembre 2010

Eixos principals del curs 2010-2011

Educació destina 800.000 euros a ajuts destinats a organitzar activitats per a les vacances de febrer-març

El nou curs escolar començarà el 7 de setembre i acabarà el 22 de juny. Per primera vegada, i en virtut de la reforma del calendari escolar, hi haurà una aturada per vacances durant el segon trimestre. Cada servei territorial ha escollit una de les dues setmanes opcionals d’acord amb els consells escolars:

•Consorci d'Educació de Barcelona: 7-11 de març
•Baix Llobregat: 7-11 de març
•Barcelona Comarques: 7-11 de març
•Catalunya Central: 28 de febrer-4 de març
•Lleida: 28 de febrer-4 de març
•Tarragona 7-11 de març
•Vallès Occidental: 7-11 de març
•Maresme-Vallès Oriental: 28 de febrer-4 de març
•Girona: 28 de febrer-4 de març
•Terres de l'Ebre: 28 de febrer-4 de març

De l'1 al 29 d'octubre, les AMPA i els ajuntaments podran sol·licitar ajuts per organitzar activitats durant aquesta setmana. El Departament d'Educació ha habilitat una partida pressupostària de 800.000 €, que s'ampliarà si la demanda és més elevada.

Nova prova d'avaluació general a 4t d'ESO

Com a novetat del nou curs escolar, els estudiants de 4t d’ESO realitzaran al mes d'abril una prova de competències de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i anglès. La prova no tindrà efectes de promoció i servirà per donar informació als centres sobre l’evolució de l’alumnat. També ajudarà a les famílies a l’hora de decidir amb més coneixement el camí a seguir un cop finalitzada l’ESO. En total, 64.072 alumnes de 1.164 centres educatius hauran de fer aquest examen.

Generalització del Projecte eduCAT1x1, cohesió i excel·lència educativa

Creat a l'abril del 2009, el Projecte eduCAT1x1 arribarà en poc més d’un any a 616 instituts, la meitat dels centres de secundària del servei d'educació de Catalunya. Un total de 557 centres han fet la comanda de llicències digitals i substituiran els llibres de text convencionals per continguts digitals curriculars. D'aquests instituts, 322 han fet comandes per un valor inferior als 30 euros per alumne, la qual cosa significa la gratuïtat per als pares i mares. Les famílies dels centres que han preferit adquirir continguts per un valor superior podran sol·licitar ajuts per a l'adquisició de llibres de text, ordinadors i materials digitals durant aquest mes de setembre.

D'altra banda, el Departament d'Educació ha destinat més de 180 M€ a beques i ajuts d'equitat i cohesió social. També ha ampliat les zones educatives com a element de col·laboració entre els ajuntaments i la Generalitat per planificar l'oferta educativa. A més, es consolida l'aposta per la formació professional, el multilingüisme i la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials en centres ordinaris.

Fampa Cornella de Llobregat fampacornella@gmail.comfampacornella.blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario