11 octubre 2010

Eleccions al Consell Escolar

Eleccions als consells escolars

Del 22 al 26 de novembre del 2010, es renovarà la meitat de les persones dels 4.480 consells que hi ha a tot Catalunya
El Departament d'Educació ha fet pública la resolució que estableix el calendari del procés electoral per renovar els consells escolars del Servei d'Educació de Catalunya.
En aquestes eleccions, que se celebraran entre el 22 i el 26 de novembre, es renova la meitat de les persones de cada consell escolar: representants del professorat, dels pares i mares, de l'alumnat, del personal d'administració i serveis i del personal d'atenció educativa complementària. Aquest procés es repeteix cada dos anys per completar la renovació de les persones presents en aquest organisme.
L'horari de votació el determina el director o la directora de cada centre, en funció de les característiques pròpies de cada escola o institut. El nou consell escolar es constitueix dues setmanes després de l'última votació.
Els consells escolars que es renoven enguany, segons el tipus d'ensenyament del centre al qual pertanyen, són els següents: 
L'òrgan de màxima participació de la comunitat educativa
Segons la Llei d'educació, el consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. Entre les funcions que té assignades destaquen l'aprovació del projecte educatiu del centre, la programació anual, la carta de compromís educatiu i el pressupost anual. També pot intervenir en el procés d'admissió de nou alumnat i en processos d'avaluació del funcionament del centre. A més, les persones que en formen part poden participar en anàlisis de l'evolució del rendiment escolar i aprovar les directrius que regulen la programació d'activitats extraescolars.

BlackBerry de movistar, allí donde estés está tu oficin@

No hay comentarios:

Publicar un comentario