10 octubre 2010

Selecció d’activitats a Moodle

L'entorn d'aprenentatge Moodle ofereix una sèrie d'eines tecnològiques (qüestionaris, tasques, fòrums, lliçons…) que permeten proposar activitats que l'alumnat ha de realitzar (resums, resposta a preguntes curtes, associar termes i conceptes,…). En el cas dels cursos de Moodle, un aspecte clau i que incideix de manera important en la seva qualitat és la tria de les activitats d'aprenentatge i a l'hora de fer aquesta tria cal tenir en compte diverses consideracions, especialment en dos àmbits:

  1. Pedagògic: què es vol aconseguir? Transferència d'informació, avaluació de l'aprenentatge, comunicació, creació col·laborativa de continguts, quines habilitats cognitives cal utilitzar, etc.
  2. Tecnològic: com es pot fer? tasca de penjar un fitxer, afegir un enllaç, crear un fòrum per a notícies o debats, un wiki, etc.

La UB ha adaptat i traduït la Guia d'eines de Moodle, que facilita la selecció del tipus d'activitat que es pot plantejar utilitzant les eines de l'aula virtual Moodle. La guia està disponible a Internet a http://blocdedret.ub.edu/2010/07/07/guia-moodle-per-al-professorat/


No hay comentarios:

Publicar un comentario