09 febrero 2011

Les preinscripcions escolars es realitzaran entre el 14 i el 25 de febrer

Ja estan les dates definitives de les preinscripcions i les matrícules escolars per al curs 2011-2012. Les preinscripcions per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO es faran entre el 14 i el 25 de febrer; la matrícula dels mateixos està prevista per als dies compresos entre el 6 i el 10 de juny.

Les preinscripcions s'han de tramitar en el centre educatiu escollit en primera opció, en les oficines municipals d'escolarització o en els serveis territorials d'Ensenyament. Aquest any s'inclou un nou criteri en cas d'empat: que l'alumne hagi tingut pare, mare, tutor o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, en el centre pel qual es presenta la sol·licitud.

El 15 de març es faran públiques als centres les llistes baremades i es podran presentar reclamacions durant els tres dies següents. Més tard, el 23 de març, es faran públiques les llistes baremades definitives i el 2 de maig es coneixeran les llistes d’alumnat admès. La matrícula es farà del 6 al 10 de juny. Més informació a la web: www.gencat.cat.
Coordinació de polítiques educatives
Des del curs passat Cornellà té zona educativa pròpia, fet que permet la coordinació de polítiques educatives d'acord amb tots els centres finançats amb fons públics; és a dir, les escoles públiques i els centres concertats.

Les Zones Educatives constitueixen unitats de programació de l'oferta educativa a les quals es poden atribuir funcions de coordinació de les actuacions en el sistema educatiu i dels recursos humans i econòmics que les administracions aportin.

Fampa Cornella de Llobregat fampacornella@gmail.com fampacornella.blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario