25 mayo 2011

Concetracio día 30 de Maig a les 17:30hores

Concetracio día 30 de Maig a les 17:30hores, davant de l'ajuntament donant suport a l'acte, demanant el suport a les nostres demandes i ho comuniqui a la Conselleria d'ensenyament.

La FAMPA s'hi ha sumat a aquesta acció reivindicativa impulsada per diferents entitats representants de la societat civil  catalana sota el lema Prou retallades!! L'objectiu de la marxa és denunciar totes les retallades pressupostàries que s'estan imposant en diferents sectors socials,  i molt especialment amb els retalls pressupostaris en Educació i la reducció de despeses en el  sistema educatiu.

Tanmateix, el canvi polític en el Govern de la Generalitat, arrel de les eleccions autonomiques del passat mes de noviembre, ha posat en risc aquesta orientació de la Generalitat respecte al món local i respecte a les politiques socials, tal com s'ha  pogut comprovar amb els anuncis i declaracions dels diferents membres del nou Govern en els últims mesos.

Fent una crida per l'escola pública com a "la garantia per als pares/ mares, per satisfer les necessitats educatives dels nostres  fill/ filles"

Reclament  al president de la Generalitat, Artur Mas, "un gir en la seva política econòmica perquè prioritzi la defensa de l'Estat del Benestar, els serveis públics i els llocs de treball".


Qualsevol proposta o actuació en educació, ha de tenir present que els recursos són limitats i que, per tant, hen de ser austers i rigorosos en la gestió dels mateixos.


Per afrontar  la crisis económica en educación tambe vol dir ser ambiciosos, que totes aquelles iniciatives projectes i programes innovadors que repercutin positivament en la qualitat del sistema i esdevinguin un  valor afegit o estímul per a la modernització educativa i la reactivació económica, no vegin retallades el seu pressupost, sino al contrari. Aconseguir aquesta  fita vol dir que, malgrat la situación de contenció pressupostària, els pressupostos en educación no es vegin retallats i alhora fer un esforç per introduir les reformes necessàries per garantir el canvi i la millora contínua que el nostre país necesita.

Desde FAMPA defensen un programa d'austeritat i rigor pressupostari, coherent i responsable, no improvisat, i que tingui molt clar què es pot, i en ocasions convé, aprimar, i què és intocable, i quina és la prioritat per, si escau, incrementar el seu finançament. Tot allò que te a veure amb els recursos d'atenció directa a l'alumnat en els centres o amb els ajuts a les famílies, per avançar en la igualtat d'oprtunitats, i tots aquell programes o iniciatives que aportin millores qualitives, en relació a l'equitat o als resultats educatius, serien exemples clars d'allo que el departament, malgrast les limitacions pressupostaries, ha de continuar potenciar.

Desde la FAMPA rebutgem:

Al Fre absolut a noves construccions escolars mentre el nombre d'alumnes segueix creixent i tenim nombrosos barracons. Aquesta situació provoca massificació a les aules, genera la sobreutilització de les instal·lacions dels centres, amb instituts per sobre de la seva capacitat de gestió o centres de primària construïts per dues línies que  han d'encabir una tercera aula que destarota el funcionament del centre.

 Forta reducció dels diners de funcionament d'escoles i instituts. Amb la reducció mitjana del 25% d'aquest any, els centres han vist com en tres perdien quasi el 50% del poder de compra. Aquesta situació situa la disjuntiva en els instituts de no poder netejar, no pagar rebuts de llum o aigua, o en els centres de primària entre reduir les activitats en el centre o pujar quotes de materials a les famílies.

 Retallada de plantilles. Ara s'anuncia que escolaritzaran en el proper curs més de 15.000 nous alumnes a la pública a Catalunya, amb menys professorat del que tenim el curs que s'acaba, amb un augment de les hores lectives del professorat amb la conseqüent pèrdua de qualitat i de llocs de treball.


 És el futur de tots nosaltres, i dels nostres fills i filles el que està en joc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario