15 febrero 2012

CURS SOCORRISME AQUÀTIC


NOVA ACCIÓ FORMATIVA A CREU ROJA CORNELLÀ

 

 

 La Creu Roja a Cornellà ha organitzat el Curs de Socorrisme Aquàtic.

 

El curs de Socorrisme Aquàtic, va dirigit a persones majors de 18 anys, que hagin superat el curs de Primers Auxilis i que vulguin conèixer el principals aspectes que envolta el socorrisme aquàtic com a servei destinat a preservar la seguretat de vida dels usuaris d'una instal·lació aquàtica.

 

Del 10 de març al 28 d'abril (dissabtes), el curs s'impartirà en l'horari de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores, en 2 blocs: una part teòrica i l'altre de pràctica. 

.

Per a més informació, contacteu amb la Creu Roja a Cornellà de Llobregat, c/. Rubió i Ors, 104, o al telèfon 93 474 14 12.

 

 

 

 

 

Imma Aris

Responsable Formació

Creu Roja Cornellà

 

 

 
CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación y el de toda la documentación anexa es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos nos lo haga saber a la dirección del remitente y que no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.CONFIDENCIALITAT. El contingut d'aquesta comunicació i el de tota la documentació annexa és confidencial i va dirigit únicament al destinatari del mateix. En el supòsit que vostè no fos el destinatari, li sol•licitem ens ho faci saber a la direcció del remitent i que no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.--
Cuida la meva adreça de mail, fent re-enviaments amb el CCO. (CÒPIA OCULTA)
Ah!!!! i no t'oblidis d'esborrar les adreces de mails d'on t'ha vingut.                       
Moltes gràcies.
Cuida mi dirección de mail, haciendo los re-envios con CCO (Con Copia oculta) 
Ah!!! Y noTe olvides de borrar las direcciones de los mails de donde ha venido.     
Muchas gracias
 
Ampa Dolors Almeda
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario