19 marzo 2012

Díptic Jornades Drets Humans


 

Benvolgut/da,

                              

Us adjuntem el programa definitiu de les IV Jornades Locals sobre la Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat DRETS DELS MENORS: Detecció precoç i treball en xarxa, que es celebraran durant els dies 17, 19 i 24 d'abril de 2012, en horari de 18 h a 20 h, a la Sala d'Actes del Centre Cultural Joan N. García Nieto, a las que esteu invitats a participar.

 

Agraïm la seva atenció,

 

 

Frederic Prieto Caballé

Síndic de Greuges de Cornellà

 

 

Per qualsevol informació podeu contactar amb aquesta institució als telèfons 933769894- 900704070.

 

 


Avis Legal

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Muchas gracias por su colaboración.

Aquest missatge i, en el seu cas, els fitxers annexos són confidencials, especialment allò que fa referència a les dades personals, i són exclusivament per al destinatari de referència. Si vostè no n'és el destinatari i l' ha rebut per error o en té coneixement per qualsevol altre motiu, li demanem que ens ho comuniqui per aquest mitjà i procedeixi a destruir-lo o esborrar-lo i que, en tot cas, s'abstingui d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a terceres persones el present missatge i els seus fitxers annexos, tot això sota pena d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altra manipulació efectuades per tercers.Cuida la meva adreça de mail, fent re-enviaments amb el CCO. (CÒPIA OCULTA)
Ah!!!! i no t'oblidis d'esborrar les adreces de mails d'on t'ha vingut.                       
Moltes gràcies.
Cuida mi dirección de mail, haciendo los re-envios con CCO (Con Copia oculta) 
Ah!!! Y noTe olvides de borrar las direcciones de los mails de donde ha venido.     
Muchas gracias
 
Ampa Dolors Almeda
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario